Про порядок розгляду звернень в прокуратурі міста Києва

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" звернення адресуються органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадових осіб, до повноважень яких відноситься вирішення порушених в зверненнях питань.

            Звернення громадян та посадових осіб щодо порушень законів, які надійшли до прокуратури міста вперше і по них не приймались рішення підпорядкованими прокурорами розглядаються в відділах прокуратури міста Києва і можуть направлятись у встановлений ст. 7 вищевказаного закону 5-ти денний строк для вирішення за належністю у відповідні місцеві прокуратури.

У разі, якщо заявник вважає, що його звернення не знайшло свого вирішення вказаними прокуратурами, то відповідно до вимог чинного законодавства він має право оскаржити рішення керівників цих прокуратур до прокуратури міста чи безпосередньо до суду.

Новий Кримінальний процесуальний  кодекс України передбачає оскарження учасниками кримінального провадження  рішень, дій чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування до слідчого судді (статті 303-307 КПК України).

До прокурора можна оскаржити  такі дії та рішення:

— прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, - постанову слідчого про  закриття кримінального провадження  упродовж десяти днів з моменту отримання  заявником, потерпілим копії постанови;

— прокурору вищого рівня –  недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (стаття 308 КПК України).

 

Звертаючись із письмовою заявою до прокуратури міста, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян".

Зокрема, обов'язково необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги.

 

Звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені згідно з чинним законодавством. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками.